Vg2 Interiør og utstillingsdesign

 

Vil du være med å designe fremtidens private og offentlige interiør og utstillinger?  På Vg2 Interiør og Utstillingsdesign vil du lære å utvikle konsepter gjennom designprosesser, planlegge og gjennomføre ulike typer prosjekter, og få kjennskap til relevante materialer og teknikker. Du vil lære å presentere arbeidet ditt på en profesjonell måte gjennom at du får innføring i ulike presentasjonsteknikker og digital programvare.

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning (PTF) på Vg2 utgjør ca. 1/3 av alle programfagstimene. Her kan du gjøre et nytt valg i forhold til ditt PTF-valg på Vg1, eller du kan velge å gå videre og ta ytterligere spesialisering innen det feltet du valgte det første året. Her fordyper du deg også i læreplanmål fra Vg3, du kan få mulighet til å danne ungdomsbedrift på tvers av studieprogrammene eller ha utplasseringspraksis i bedrift.
 

Produksjon
Produksjon handler om å konkretisere og bearbeide oppdrag i samsvar med estetiske normer og valg av arbeidsmåter. Programfaget omfatter arbeid med ulike materialer og teknikker, med vekt på former, farger og lyseffekter. Trender og stilartenes utvikling nasjonalt og internasjonalt er sentralt. Presentasjon av eget produkt inngår i faget.

 

Produktdesign
Produktdesign handler om å utvikle ideer til ulike interiør- og utstillingsløsninger, bearbeide skisser, utarbeide presentasjonstegninger og enkle prosjektbeskrivelser. Programfaget innbefatter visualisering av interiører og utstillinger i to- og tredimensjonale skisser og tegninger. Dokumentasjon av arbeidsprosesser, begrunnelse for og kostnadsberegning av valgte løsninger inngår som kvalitetssikring. Enkle behovs- og markedsundersøkelser er del av programfaget. Programfaget omhandler gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet, samt bruk av digitale verktøy.