Studiespesialisering

 

 

Generell informasjon:

Studiespesialisering er det mest teoretiske av de tre studieforberedende utdanningsprogrammene. Søker du deg hit, bør du like å jobbe med teoretiske utfordringer. Etter fullført og bestått utdanning, lønnes du med generell studiekompetanse. Dette er inngangsbilletten til en lang rekke studier ved universiteter og høyskoler. Noen studier, som for eksempel sivilingeniør, lege, tannlege, veterinær og arkitekt, har spesielle opptakskrav. Vurderer du et av disse yrkene, kan du gå inn på www.samordnaopptak.no og undersøke hvilke krav som stilles til de ulike studiene.

 

Videregående trinn 1 (Vg1) består utelukkende av fellesfag og gir ingen mulighet til å velge fag annet enn fremmedspråk og matematikk. På Vg1 har elevene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, geografi, fremmedspråk og kroppsøving på timeplanen. Elvebakken tilbyr språkene tysk (nivå II), fransk (nivå II), spansk (nivå I og II) og kinesisk (nivå I og II). Skolen har også forskerlinje for elever som vurderer å bli lege, veterinær eller ingeniør. For at overgangen til fysikk og kjemi på Vg2 skal bli mildest mulig, får elevene på forskerlinja programfaget teknologi og forskningslære 1 allerede på Vg1. Lærere og elever jobber tett med eksterne samarbeidspartnere, og elevene får være med på spennende prosjekter knyttet til bølgetanken.

 

På Vg2 og Vg3 er det mange fag å velge mellom. Elvebakken tilbyr programområdene språk, samfunnsfag og økonomi, realfag og formgivingsfag. Under ser du hvilke programfag skolen tilbyr. Utvalget er stort og er mest sannsynlig byens bredeste fagtilbud. Vi gjør oppmerksom på at fagtilbudet kan variere noe fra år til år. 

Elvebakken tilbyr:

  • Dyktige faglærere

  • Realfagsenter med topp moderne laboratorier

  • Bølgetank

  • Fagdager for faglig fordypning

  • Studietid med fagveiledning

  • Fleksitidsmodell

  • Egen PC og tråløst nettverk

  • Oslos bredeste fagtilbud 

  • Forskercamp

  • Skrivekurs

 

Elvebakken tilbyr følgende programfag:

Realfag

Språk, samfunnsfag og økonomi

Matematikk R

Fremmedspråk

Matematikk S

Engelsk

Fysikk

Historie og filosofi

Kjemi

Markedsføring og ledelse

Biologi

Politikk, individ og samfunn

Informasjonsteknologi

Rettslære

Geofag

Samfunnsøkonomi

Teknologi og forskningslære

Psykologi

 

Økonomistyring/økonomi og ledelse

Formgivingsfag

 

Visuell kultur og samfunn

Andre utdanningsprogram

Scenografi og kostyme

Musikk

Trykk og foto

Breddeidrett

 

 

Relaterte lenker:

www.vilbli.no

www.utdanning.no

Relaterte filer:

Fag og timefordeling

Vg1 ST

Vg2 og Vg3 ST