Vg1 ST

Det første året har elevene bare fellesfag, men må velge mellom mandarin, spansk, fransk eller tysk fremmedspråk. De som har hatt fremmedspråk på ungdomskolen har to valg: 
  • Fortsette med samme fremmedspråk på nivå II med standpunkt og mulig eksamen etter Vg2. De kan også velge å ta programfaget fremmedspråk nivå III i Vg3 og få ett tilleggspoeng ved opptak til høyere studier.
  • Velge et nytt fremmedspråk på nivå I med standpunkt og mulig eksamen etter Vg2. De kan også velge å bruke fem timer i Vg3 og bygge på til nivå II. Det gir et halvt tilleggspoeng ved opptak til høyere studiet.

De som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomskolen, må ha fremmedspråk i tre år for å komme opp på nivå II. Som følge av dette, får de fem timer mindre til valgfrie programfag i Vg3.

Elever med annet morsmål enn norsk og engelsk kan velge å bruke morsmålet sitt som fremmedspråk De får ikke undervisning, men går rett opp til skriftlig eksamen om høsten. De som har hatt fremmedspråk på ungdomskolen kan velge om de vil gå opp i nivå I eller II. De som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomskolen må gå opp i nivå II.  

 

I tillegg må elevene velge mellom matematikk 1P (praktisk) eller matematikk 1T (teoretisk) der matematikk 1P er det enkleste løpet. Matematikk 1T er for de som trenger matematikk programfag for å komme inn på høyere studier med spesielle opptakskrav.

Norsk  4 timer
Engelsk  5 timer
Fremmedspråk  4 timer
Naturfag  5 timer
Matematikk P eller T  5 timer
Samfunnsfag  3 timer
Geografi  2 timer
Kroppsøving  2 timer
Totalt  30 timer

 

 

Struktur ST

Fremmedspråk

Matematikk