Vg2 og Vg3 ST

Fellesfag Vg2
Norsk 4 timer
Historie 2 timer
Fremmedspråk 4 timer
Matematikk 2P (ikke for de som skal ha matematikk R1 eller S1 programfag) 3 timer
Kroppsøving 2 timer
Totalt 15 timer
 
Fellesfag Vg3
Norsk 6 timer
Historie 4 timer
Religion 3 timer
Kroppsøving 2 timer
Fremmedspråk for de som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomskolen  
Totalt 15 timer
 

I Vg2 og Vg3 har elevene bare femten timer fellesfag, men må i tillegg velge tre programfag. 

 

På Vg2 velger elevene tre programfag. To av dem må være fra samme programområde, men det tredje kan velges helt fritt fra studiespesialisering eller et annet studieforberedende utdanningsprogram.  I Vg3 må elevene bygge videre på to av programfagene fra Vg2, og disse må være fra samme programområde. I tillegg skal de som ikke må ha fremmedspråk i tre år velge et tredje programfag fra studiespesialisering eller et annet studieforberedende utdanningsprogram.

På Elvebakken tilbyr vi følgende programfag på studiespesialisering, ordinært løp:

Regler for fagvalg

Beskrivelse av programfag

Programområdet realfag:
- Biologi
- Fysikk
- Kjemi
- Informasjonsteknologi
- Geofag
- Teknologi og forskningslære
- Matematikk R
- Matematikk S

Programområdet språk, samfunnsfag og økonomi:
- Politikk og menneskerettigheter

- Sosiologi og sosialantropologi
- Samfunnsgeografi
- Sosialkunnskap
- Historie og filosofi
- Entreprenørskap og bedriftsutvikling
- Næringslivsøkonomi
- Markedsføring og ledelse
- Samfunnsøkonomi
- Rettslære
- Medie- og informasjonskunnskap
- Internasjonal engelsk
- Fremmedspråk 3 (tysk, fransk, spansk, mandarin)
- Kultur og kommunikasjon
- Psykologi
Elvebakken har også studiespesialisering med formgivingsfag.
 
Valgfrie programfag formgivingsfag:
- Scenografi og kostyme
- Visuell kultur og samfunn
- Trykk og foto
 
Disse fagene er tilgjengelig for alle elever på studiespesialisering.
 
I tillegg har skolen valgt å tilby de valgfrie programfagene teaterensemble og musikk fra utdanningsprogrammet musikk, dans og drama.